Tablica ogłoszeń


Obwieszczenie RDOŚ z 6 listopada 2018r.

09‑11‑2018 14:25:11

o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie

30‑10‑2018 12:12:37

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu pływającego w rejonie zapory bocznej Zbiornika Goczałkowice przy ujściu cieku wodnego Bajerka, w ramach zadania: Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego.  KONIEC. Widzę, że na drugiej stronie przybito pieczątkę i wpisano datę 30.10.2018 r. co oznacza że to musi być dziś tam umieszczone. 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie RDOŚ z 1 października 2018r.

08‑10‑2018 14:58:08

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzicia pn:" Wydłużenie o okres 5 lat koncesji udzielonej na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie RDOŚ z 2 października 2018r.

08‑10‑2018 14:56:20
w sprawie "Rewitalizacji linni kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Beniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 20 września 2018r.

26‑09‑2018 08:15:52
w sprawie wydłużenia terminu obowiazywania powoleń wodnoprawnych na wykonanie budowli przeciwpowodziowej tj. zbiornika retencyjnego, wykonanie oraz przebudowę rowów, udzielonych decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14.10.2015r. Nr 1803/OS/2015.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach a dnia 10 września 2018r.

21‑09‑2018 08:18:43

w sprawie pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia "Prace na podstawowych ciagach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska - etap I linia E65 LOT C: Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzicie -Zebrzydowice"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 14 września 2018r.

17‑09‑2018 07:37:43
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu " zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów boisk sportowych w gminie Goczałkowice-Zdrój"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Centrum przesiadkowe w Gminie Goczałkowice-Zdrój"

11‑09‑2018 16:45:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28 czerwca 2018r.

06‑09‑2018 13:09:38
w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia" Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska - etap I linia E65 Będzin - Katowice - Tychy Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice LOT D.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 13 serpnia 2018r.

17‑08‑2018 12:56:51

Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Goczałkowice-Zdrój pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzeń wodnych
2) usługi wodne

w ramach inwestycji pn.:"Centrum przesiadkowe w Gminie Goczałkowice-Zdrój"

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 57 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  13‑01‑2015 09:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  13‑01‑2015 09:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2018 14:26:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie