Rok 2018


Obwody do konsultacji

28‑03‑2018 10:22:59

W dniach od 3 kwietnia 2018r. do 13 kwietnia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady w sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na stałe obwody głosowania   i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
Dodatkowych informacji w sprawie okręgów udziela pracownik Urzędu Gminy w pokoju nr 2, na parterze.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Okręgi wyborcze do konsultacji

08‑03‑2018 08:47:51

W dniach od 12.03.2018r. do 19.03.2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady w sprawie podziału Gminy Goczałkowice-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy. Dodatkowych informacji w sprawie okręgów udziela pracownik Urzędu Gminy w pokoju nr 2, na parterze.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały

06‑03‑2018 14:09:27

W dniach od 12.03.2018r. do 20.03.2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r

15‑02‑2018 14:25:02

Konsultacje społeczne w sprawie  projektu uchwały  w sprawie: zmiany  uchwały Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz  trybu  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
W dniach od 19 do 26 lutego 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie: zmiany  uchwały Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie : ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz  trybu  kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie Krzysztof Turoń

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia formatu, warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

18‑01‑2018 12:19:17

W dniach od 22.01.2018r. do 29.01.2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na
adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Dokumenty:
Plik pdf ogloszenie.pdf
18‑01‑2018 12:22:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwaly.pdf
18‑01‑2018 12:22:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
524KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz.pdf
18‑01‑2018 12:22:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

04‑01‑2018 08:15:23

Konsultacje społeczne w sprawie  projektu uchwały  w sprawie: określenia wymiaru bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój.
W dniach od 8 do 18 stycznia  2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie :określenia wymiaru bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały

04‑01‑2018 08:12:50

Konsultacje społeczne projektu uchwały  w sprawie: w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój
W dniach od 8 do 18 stycznia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie : w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

04‑01‑2018 08:02:19

Konsultacje społeczne w sprawie  projektu uchwały  w sprawie:  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli,   innych form wychowania przedszkolnego i   szkół  prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
W dniach od 8 do 18 stycznia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla niepublicznych przedszkoli,   innych form wychowania przedszkolnego i   szkół  prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  04‑01‑2018 08:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  04‑01‑2018 08:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2018 10:24:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie