Rok 2018


Konsultacje społeczneprojektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój

27‑09‑2018 14:04:53

W dniach od 1 do 10 października 2018r. odbędą się konsultacje społeczneprojektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałęnr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

21‑08‑2018 14:07:46

W dniach od 24 do 31 sierpnia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

04‑07‑2018 12:24:14
W dniach od 09.07.2018r. do 16.07.2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Joanna Pieczka.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”

03‑07‑2018 19:34:20

W dniach od 07 do 13 lipca 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

27‑06‑2018 11:39:15

W dniach od 28 czerwca do 05 lipca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010 r. 
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”

21‑06‑2018 14:30:03
W dniach od 25 czerwca do 02 lipca 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

21‑06‑2018 14:21:32
W dniach od 25 czerwca do 2 lipca  2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor ds. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

05‑06‑2018 14:06:53

W dniach od 8 do 18 czerwca 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania  napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Joanna Pieczka.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

05‑06‑2018 13:54:01
W dniach od 8 do 18 czerwca 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na
adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Joanna Pieczka.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

05‑06‑2018 13:33:49
W dniach od 8 do 18 czerwca 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Joanna Pieczka.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  04‑01‑2018 08:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  04‑01‑2018 08:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2018 14:06:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie