Rok 2016


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

12‑12‑2016 11:18:43

W dniach od  15 grudnia do 27 grudnia 2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik GOSiR.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie poprawionego projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

12‑12‑2016 11:12:58

W dniach od 15 do 25 grudnia   2016r. odbędą się konsultacje społeczne poprawionego projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

21‑11‑2016 11:55:33
W dniach od 24 listopada do 04 grudnia 2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr V/26/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 02.01.2007r.w sprawie utworzenia jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i przedszkoli pod nazwą : Gminny Zespół Oświaty w Goczałkowicach –Zdroju.

14‑11‑2016 09:43:32

W dniach od 17 listopada do 28 listopada 2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie: zmiany Uchwały nr V/26/07 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 02.01.2007r.w sprawie utworzenia jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół i przedszkoli pod nazwą: Gminny Zespół Oświaty w Goczałkowicach –Zdroju.
 Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: Programu Stypendialnego

14‑11‑2016 09:37:01
W dniach od 17 listopada do 28 listopada 2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie: Programu Stypendialnego
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

30‑12‑2016 12:12:08

I. W okresie od 24 października 2016r. do 4 listopada 2016r przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2017.

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie uchwały nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr  200, poz. 3052).

Celem konsultacji było poznanie opinii powyższych podmiotów o projekcie w/w uchwały.

Wyniki konsultacji:
żaden uprawniony podmiot ani żadna organizacja nie zgłosiła uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2017.


Sporządziła:
Maria Ożarowska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

19‑10‑2016 11:14:09

W dniach od 24 października 2016r. do 4 listopada 2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  na rok 2017.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: Programu Stypendialnego

31‑08‑2016 11:25:24

W dniach od 3 września    2016r. do 12 września    2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie: Programu Stypendialnego

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami

20‑05‑2016 15:01:36

W dniach od 25.05.2016r. do 03.06.2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznejKonsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

19‑05‑2016 14:23:43

W dniach od 24.05.2016r. do 03.06.2016r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.

Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  22‑03‑2016 20:55:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  22‑03‑2016 20:55:52
Data ostatniej aktualizacji:
30‑12‑2016 12:14:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie