Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Stanowisko d/s obsługi rady
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
I piętro, pok. 102, tel. 32 736-24-02
e-mail: biurorady@goczalkowicezdroj.pl
 

NAZWA REJESTRU: Rejestr uchwał Rady Gminy
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: u udostępnione w BIP oraz do wglądu w Biurze Obsługi Rady I piętro, pok. 102 w godzinach pracy Urzędu, tel. 32 210 71 85

 

------------------------------------------------

NAZWA REJESTRU: Rejestr wniosków i interpelacji

FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Biurze Obsługi Rady I piętro, pok. 102 w godzinach pracy Urzędu, tel. 32 210 71 85

------------------------------------------------


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Stanowisko d/s administracyjnych
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
I piętro, pok. 102, tel. 32 736-24-02
e-mail: biurorady@goczalkowicezdroj.pl

NAZWA REJESTRU: Rejestr wydanych pełnomocnictw
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych I piętro, pok. 102 w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 32 2107185. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2014.1182.)


------------------------------------------------

NAZWA REJESTRU: Księga rejestrowa instytucji kultury

FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U.2012.189)
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych I piętro, pok. 102 w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 32 2107185.

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  13‑03‑2015 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  13‑03‑2015 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2021 12:08:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie