Tablica ogłoszeń


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

17‑02‑2019 20:01:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenie wodno-prawnego na budowę rowu, wylotów i odprowadzenie wód do rowu melioracyjnego przez PGW Wody Polskie na wniosek KO “Solidarność”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Rozbudowa dróg PCK, Parkowej i Krzyżanowskiego

15‑01‑2019 14:48:35
w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Centrum Przesiadkowe w Gminie Goczałkowice-Zdrój” z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie, lokalizowane przy ul. PCK i ul. Parkowej wraz z budową i przebudową dróg dojazdowych z towarzyszącymi miejscami postojowymi, chodnikami i ścieżkami rowerowymi
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm.

11‑12‑2018 10:50:04
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu W1 oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego KANAR w związku z budową drogi łączącej ul. Borowinową z ul. Zieloną w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie PGW Wody Polskie

05‑12‑2018 10:22:36
o wszczęciu postępowania adm. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej, przy ul. Źródlanej, na działce nr 487/28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora RZGWP w Gliwicach z dnia 8.11.2018 r.

21‑11‑2018 08:26:31
o wydaniu decyzji w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie budowli przeciwpowodziowej, tj. zbiornika retencyjnego oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu, udzielonego Gminie Goczałkowice-Zdrój decyzją Marszałka Woj. Śląskiego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie RDOŚ z 6 listopada 2018r.

09‑11‑2018 14:25:11

o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. “Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie

30‑10‑2018 12:12:37

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Dyrektora RZGW w Gliwicach w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu pływającego w rejonie zapory bocznej Zbiornika Goczałkowice przy ujściu cieku wodnego Bajerka, w ramach zadania: Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie RDOŚ z 1 października 2018r.

08‑10‑2018 14:58:08

w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzicia pn:" Wydłużenie o okres 5 lat koncesji udzielonej na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia".

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie RDOŚ z 2 października 2018r.

08‑10‑2018 14:56:20
w sprawie "Rewitalizacji linni kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Beniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 20 września 2018r.

26‑09‑2018 08:15:52
w sprawie wydłużenia terminu obowiazywania powoleń wodnoprawnych na wykonanie budowli przeciwpowodziowej tj. zbiornika retencyjnego, wykonanie oraz przebudowę rowów, udzielonych decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14.10.2015r. Nr 1803/OS/2015.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 62 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  13‑01‑2015 09:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2019 20:02:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive