Rok 2017


Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych

07‑12‑2017 13:56:25

W dniach od 11.12.2017r. do 18.12.2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie  Goczałkowice-Zdrój lub jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

09‑11‑2017 10:36:39

W dniach od 10.11.2017r. do 20.11.2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na
adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

02‑11‑2017 10:04:52

W dniach od 6 listopada 2017r. do 16 listopada 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  na rok 2018. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

29‑09‑2017 09:42:32
W dniach od 02.10.2017r. do 11.10.2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29‑09‑2017 09:40:43
W dniach od 02.10.2017r. do 11.10.2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi

29‑09‑2017 09:37:30
W dniach od 02.10.2017r. do 11.10.2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.

13‑03‑2017 09:19:49

W dniach od 16 do 24 marca 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie :  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój  do nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Goczałkowice-Zdrój , ilości punktów za kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

01‑03‑2017 12:03:06

W dniach od 6 do 14 marca 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie  w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Goczałkowice-Zdrój , ilości punktów za kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018

10‑02‑2017 08:50:09

W dniach od 14 do 20 lutego 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój

29‑12‑2016 18:43:09

W dniach od 02 do 09 stycznia 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  29‑12‑2016 18:42:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2017 13:58:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive