Rok 2016


Kontrola Stanu Dworca Goczałkowice-Zdrój

01‑06‑2020 10:03:58
Czas trwania czynności kontrolnych: 29.11.2016r.
Organ Kontrolujący: PSSE Tychy
Przedmiot Kontroli: Kontrola Stanu Dworca Goczałkowice-Zdrój
Informacje o protokole z kontroli: Protokół nr 415/1217/NS/HK/2016 z dnia 29.11.2016r.  znajduje się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek pobieranych przez Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych u zdrowotnych, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

01‑06‑2020 10:02:16
Czas trwania czynności kontrolnych: 06.09.2016 – 23.09.2016
Organ Kontrolujący: ZUS Rybnik
Przedmiot Kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek pobieranych przez Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych u zdrowotnych, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Informacje o protokole z kontroli: Protokół z kontroli znak sprawy: 342016080005  z dnia 23.09.2016r.  znajduje się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola realizacji Działań Programu Ochrony Powietrza oraz planu działań krótkoterminowych.

01‑06‑2020 10:00:52
Czas trwania czynności kontrolnych: 10.08.2016 – 19.08.2016.
Organ Kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej
Przedmiot Kontroli: Kontrola realizacji Działań Programu Ochrony Powietrza oraz planu działań krótkoterminowych.
Informacje o protokole z kontroli: Zalecenia pokontrolne, znak sprawy: DBIN.7023.376.2016.MK.Mg z dnia 06.09.2016r. znajdują się  z Referacie Planowania i Rozwoju
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska na podstawie umowy zawartej w dniu 12.06.2015 r.

01‑06‑2020 09:58:13
Czas trwania czynności kontrolnych: 09.06.2016 – 20.06.2016; 19.07.2016 – 20.07.2016
Organ Kontrolujący: Wojewoda Śląski
Przedmiot Kontroli: Gospodarowanie środkami z dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska  na podstawie umowy zawartej w dniu  12.06.2015 r.
Informacje o protokole z kontroli: Wystąpienie pokontrolne KOV.431.12.2016 z dnia 09.09.2016r. znajduje się w biurze Skarbnika Gminy
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykorzystanie dotacji budżetowych przekazanych w 2015 roku na przeciwdziałanie i usuwanie szkód klęsk żywiołowych

01‑06‑2020 09:56:55
Czas trwania czynności kontrolnych: 23.05.2016r. – 21.06.2016r.
Organ Kontrolujący: Śląski Urząd Wojewódzki
Przedmiot Kontroli: Wykorzystanie dotacji budżetowych przekazanych w 2015 roku na przeciwdziałanie i usuwanie szkód klęsk żywiołowych
Informacje o protokole z kontroli: Wystąpienie pokontrolne KOV.431.3.2016 z dnia 09.09.2016r. znajduje się w biurze Skarbnika Gminy
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kontrola podatku VAT za okres 01.10.2011 -31.10.2011

01‑06‑2020 09:55:24
Czas trwania czynności kontrolnych: 28-29.04.2016; 06. I 23 .05.2016r, 01.06.2016r.
Organ Kontrolujący: Urząd Skarbowy w Pszczynie
Przedmiot Kontroli: Kontrola podatku VAT za okres 01.10.2011 -31.10.2011
Informacje o protokole z kontroli: Protokół z kontroli podatkowej znajduje się w biurze Skarbnika Gminy
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej

01‑06‑2020 09:52:08

Czas trwania czynności kontrolnych: 14.03.2016 - 22.04.2016r.
Organ Kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Przedmiot Kontroli: Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej
Informacje o protokole z kontroli: Wystąpienie pokontrolne znajduje się w biurze Sekretarza Gminy

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  01‑06‑2020 09:51:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  01‑06‑2020 09:51:13
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2020 10:06:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie