Rok 2018


Konsultacje społeczne w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu

07‑12‑2018 09:23:45

W dniach ood dnia 7 grudnia 2018r. do dnia 17 grudnia 2018r dbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie  projekt uchwały  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przyznawanych w ramach tego programu.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Można również przesłać elektronicznie za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem cc sekap.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik d/s obsługi rady.

Strona do zgłaszania uwag >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

02‑11‑2018 13:25:07

W dniach od 6 listopada 2018r. do 15 listopada 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać

pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Można również przesłać elektronicznie za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem cc sekap.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Strona do zgłaszania uwag >

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

31‑10‑2018 10:44:38

W dniach od 5 listopada 2018r. do 14 listopada 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie Programu współpracy Gminy Goczałkowice-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na rok 2019. Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Można również przesłać elektronicznie za pomocą platformy EPUAP (www.epuap.pl) lub SEKAP (www.sekap.pl), wykorzystując w tym celu pismo ogólne do Urzędu Gminy. Dokument musi być opatrzony Kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub certyfikatem cc sekap.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Strona do zgłaszania uwag >

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczneprojektu uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój

27‑09‑2018 14:04:53

W dniach od 1 do 10 października 2018r. odbędą się konsultacje społeczneprojektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany statutu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałęnr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r. Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

21‑08‑2018 14:07:46

W dniach od 24 do 31 sierpnia 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

04‑07‑2018 12:24:14
W dniach od 09.07.2018r. do 16.07.2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Joanna Pieczka.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”

03‑07‑2018 19:34:20

W dniach od 07 do 13 lipca 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

27‑06‑2018 11:39:15

W dniach od 28 czerwca do 05 lipca 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielania spółce wodnej dotacji z budżetu Gminy Goczałkowice-Zdrój na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010 r. 
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”

21‑06‑2018 14:30:03
W dniach od 25 czerwca do 02 lipca 2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizowanych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój”.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP.  
Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Referatu Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

21‑06‑2018 14:21:32
W dniach od 25 czerwca do 2 lipca  2018r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie: określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor ds. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  04‑01‑2018 08:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  04‑01‑2018 08:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2018 09:29:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie