Kadencja 2014-2018


Przedmiot działania stałej komisji gospodarki i finansów

 1. Rozpatrywanie i opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok
 2. Dokonywanie analiz wykonania budżetu gminy
 3. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach zmian w planie budżetu
 4. Ocena realizacji zadań gospodarczych
 5. Ocena finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć gospodarczych
 6. Wnioskowanie i opiniowanie projektów uchwał w sprawach opłat i podatków lokalnych
 7. Opiniowanie w sprawach planowanych pożyczek i kredytów
 8. Opiniowanie zamierzeń w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym
 9. Opiniowanie projektów w sprawach komunalnego budownictwa mieszkaniowego, jedno- i wielorodzinnego, lokali użytkowych i targowisk
 10. Analiza i opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 11. Analiza potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości, urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
 12. Opiniowanie w sprawach utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 13. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy
 14. Podejmowanie inicjatyw w zakresie ładu przestrzennego, architektury i urbanistyki
 15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego
 16. Inspirowanie przedsięwzięć wspierających inicjatywy gospodarcze
 17. Opiniowanie i inicjowanie przedsięwzięć w zakresie wykorzystania lokalnych możliwości rozwoju produkcji i usług, w tym drobnej wytwórczości i rzemiosła
 18. Opiniowanie w sprawach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie działalności statutowej
 19. Podejmowanie działań o charakterze promocyjnym, w tym współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi

SKŁAD KOMISJI:
Małgorzata Paszek
Przewodnicząca
Zdjęcie osoby Małgorzata Paszek
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Paszek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Zbigniew Jacek
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Jacek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Ewelina Sowa-Mrzyk
Imię:
Ewelina
Nazwisko:
Sowa-Mrzyk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Krystyna Świerkot-Żmij
Zdjęcie osoby Krystyna Świerkot-Żmij
Imię:
Krystyna
Nazwisko:
Świerkot-Żmij
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Monika Młodzik
Imię:
Monika
Nazwisko:
Młodzik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Michał Szołdra
Imię:
Michał
Nazwisko:
Szołdra
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Paweł Kanik
Imię:
Paweł
Nazwisko:
Kanik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Tadeusz Lazarek
Imię:
Tadeusz
Nazwisko:
Lazarek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Andrzej Babiński
Imię:
Andrzej
Nazwisko:
Babiński
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Norbert Czernecki
Imię:
Norbert
Nazwisko:
Czernecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  03‑12‑2014 11:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  03‑12‑2014 11:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 09:55:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie