Kadencja 2018-2023


Przedmiot działania stałej komisji gospodarki i finansów

 1. Rozpatrywanie i opiniowanie projektu budżetu gminy na dany rok
 2. Dokonywanie analiz wykonania budżetu gminy
 3. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach zmian w planie budżetu
 4. Ocena realizacji zadań gospodarczych
 5. Ocena finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć gospodarczych
 6. Wnioskowanie i opiniowanie projektów uchwał w sprawach opłat i podatków lokalnych
 7. Opiniowanie w sprawach planowanych pożyczek i kredytów
 8. Opiniowanie zamierzeń w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym
 9. Opiniowanie projektów w sprawach komunalnego budownictwa mieszkaniowego, jedno- i wielorodzinnego, lokali użytkowych i targowisk
 10. Analiza i opiniowanie potrzeb w zakresie dróg gminnych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 11. Analiza potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymywania czystości, urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
 12. Opiniowanie w sprawach utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych
 13. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy
 14. Podejmowanie inicjatyw w zakresie ładu przestrzennego, architektury i urbanistyki
 15. Podejmowanie inicjatyw na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego
 16. Inspirowanie przedsięwzięć wspierających inicjatywy gospodarcze
 17. Opiniowanie i inicjowanie przedsięwzięć w zakresie wykorzystania lokalnych możliwości rozwoju produkcji i usług, w tym drobnej wytwórczości i rzemiosła
 18. Opiniowanie w sprawach funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie działalności statutowej
 19. Podejmowanie działań o charakterze promocyjnym, w tym współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi
Małgorzata Paszek
Przewodnicząca komisji
Zdjęcie osoby Małgorzata Paszek
Imię:
Małgorzata
Nazwisko:
Paszek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Monika Młodzik
Imię:
Monika
Nazwisko:
Młodzik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Krystyna Świerkot-Żmij
Zdjęcie osoby Krystyna Świerkot-Żmij
Imię:
Krystyna
Nazwisko:
Świerkot-Żmij
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Norbert Czernecki
Imię:
Norbert
Nazwisko:
Czernecki
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Izabela
Nazwisko:
Ogierman
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie osoby Zbigniew Jacek
Imię:
Zbigniew
Nazwisko:
Jacek
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Michał
Nazwisko:
Cebula
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Piotr
Nazwisko:
Pająk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  21‑11‑2018 09:57:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  21‑11‑2018 09:57:30
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2018 10:03:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive