Rok 2017


Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.

13‑03‑2017 09:19:49

W dniach od 16 do 24 marca 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie :  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój  do nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Goczałkowice-Zdrój , ilości punktów za kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

01‑03‑2017 12:03:06

W dniach od 6 do 14 marca 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie  w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę Goczałkowice-Zdrój , ilości punktów za kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018

10‑02‑2017 08:50:09

W dniach od 14 do 20 lutego 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest inspektor d.s. edukacji Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój

29‑12‑2016 18:43:09

W dniach od 02 do 09 stycznia 2017r. odbędą się konsultacje społeczne projektu  uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez gminę Goczałkowice-Zdrój.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w oparciu o uchwałę nr XLII/289/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 10.08.2010r.
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej oraz w BIP. Opinie należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Franciszek Szatara
email: abi@goczalkowicezdroj.pl tel.:(42) 684-98-92
, w dniu:  29‑12‑2016 18:42:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑03‑2017 09:20:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive