Referat Planowania i Rozwoju


Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

Referat Planowania i Rozwoju
Stanowisko d/s rolnictwa i ochrony środowiska
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
II piętro, pok. 213, tel. 32 736-24-54
e-mail: srodowisko@goczalkowicezdroj.pl

NAZWA REJESTRU: Rejestr wniosków i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP, na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (J.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.
 

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.
 

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr postanowień o konieczności sporządzenia raportu lub odstąpienia od konieczności sporządzenia raportu
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.
 

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr wniosków na usunięcie drzew i krzewów
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.
 

------------------------------------------


NAZWA REJESTRU:

Rejestr decyzji na usunięcie drzew i krzewów
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione na wniosek oraz do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926.
 

------------------------------------------

Wydział odpowiedzialny merytorycznie:

Referat Planowania i Rozwoju
Stanowisko d/s gospodarki odpadami
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój
parter, pok. 3, tel. 32 736-24-12
e-mail: odpady@goczalkowicezdroj.pl

NAZWA REJESTRU: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
FORMA: papierowa i elektroniczna
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP na wniosek oraz do wglądu w referacie Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2004 r., poz. 1182 ze zm.).
 

------------------------------------------------

NAZWA REJESTRU: Ewidencja zbiorników bezodpływowych
FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP na wniosek oraz do wglądu w referacie Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2004 r., poz. 1182 ze zm.).

 

------------------------------------------------

NAZWA REJESTRU: Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

FORMA: papierowa
PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA: udostępnione w BIP na wniosek oraz do wglądu w referacie Planowania i Rozwoju ds. gospodarki odpadami. Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2004 r., poz. 1182 ze zm.).

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  13‑03‑2015 09:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  13‑03‑2015 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2021 12:12:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie