Rok 2017


Kontrola projektu pn. Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój

01‑06‑2020 10:12:27
Czas trwania czynności kontrolnych: 10.05.2017r. - 16.05.2017
Organ Kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Przedmiot Kontroli: Kontrola projektu pn. Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój
Informacje o protokole z kontroli: Informacja pokontrolna FR.RKPR.44.84.2.2017.PP znajduje się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ocena bieżącego stanu sanitarnego dworca kolejowego Goczałkowice-Zdrój

01‑06‑2020 10:10:59
Czas trwania czynności kontrolnych: 06.12.2017
Organ Kontrolujący: PSSE Tychy
Przedmiot Kontroli: Ocena bieżącego stanu sanitarnego dworca kolejowego Goczałkowice-Zdrój
Informacje o protokole z kontroli: Protokół nr 425/1217/NS/HK/2017 z dnia 06.12.2017r.  znajduje się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym

01‑06‑2020 10:09:34
Czas trwania czynności kontrolnych: 09.06.2017
Organ Kontrolujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
Przedmiot Kontroli: Ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym
Informacje o protokole z kontroli: Upoważnienie z dnia 09.06.2017r. do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych,  znak sprawy: 5580.22.2017.RR znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 61
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek pobieranych przez Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych u zdrowotnych, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

01‑06‑2020 10:07:19
Czas trwania czynności kontrolnych: 07.03.2017 – 16.03.2017
Organ Kontrolujący: ZUS Rybnik
Przedmiot Kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek pobieranych przez Zakład, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych u zdrowotnych, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych
Informacje o protokole z kontroli: Protokół z kontroli znak sprawy: 342017020004  z dnia 16.03.2017r.  znajduje się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  01‑06‑2020 10:06:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  01‑06‑2020 10:06:56
Data ostatniej aktualizacji:
01‑06‑2020 10:13:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie