Nieodpłatna pomoc prawna


Kto otrzyma darmową pomoc prawną?

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
 

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Kto będzie udzielał nieodpłatnej pomocy prawnej?
 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.
 

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:
 

1.

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2.

Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

- ważna Karta Dużej Rodziny

3.

Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

Weterani lub weterani poszkodowani

- ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

- dokumenty stwierdzające tożsamość

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat

- dokumenty stwierdzające tożsamość

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty 

- oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

8.

Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

- pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów

9.

Kobiety w ciąży

-dokument potwierdzający ciążę


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Dz. U. z 2015 poz. 1255., z 2016 poz. 1860.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
661KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
588KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pptx Prezentacja
05‑01‑2016 11:07:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Rozmiar:
1,8MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  05‑01‑2016 11:03:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Kloc
email: informatyk@goczalkowicezdroj.pl
, w dniu:  05‑01‑2016 11:03:18
Data ostatniej aktualizacji:
15‑03‑2017 11:51:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie